Dotace 1.D 2020-nedostatky

Vážení přátelé včelaři-funkcionáři ZO, vzhledem k tomu, že v letošním roce došlo k podstatným změnám v administraci dotace 1.D, zvláště pak při kontrole údajů uváděných v jednotlivých žádostech o dotaci v korespondenci s údaji v ústřední evidenci v Hradišťku, stále je ještě hodně chovatelů, kteří se rozcházejí v počtech včelstev. POV ČSV České Budějovice Vás prosí o vyhlednání hříšníků uvedých v níže přiložených přehledech SZIFu a upozorněte je prosím na to, aby si ve vlastním zájmu zjednali nápravu, tj., aby čísla uvedená v žádostech byla stejná jako čísla nahlášená do ústřední evidence.

Krajský aktiv 2020