7.12. svátek sv. Ambrože

Tak jako každoročně i letos si 7.prosince připomeneme svátek našeho patrona a ochránce sv. Ambrože. Mladošovičtí včelaři při této příležitosti organizovali malou slavnost „Ambroziánské koštování medoviny“ spojenou s předvánočním koncertem hudebního uskupení ŽESTĚDVĚSTĚ. Adventní nálada spojená s tímto časem a melodie s tím spojené se pro všechny nesly mladošovickou návsí až k těm nejodlehlejším chalupám. Letošní rok a epidemická situace nám neumožňují něco podobného uskutečnit. Přesto alespoň přijdeme k soše sv. Ambrože, zapálíme svíčku, na chvíli se zastavíme a v tichosti uctíme památku našeho ochránce. Vy, kteří nemáte možnost přijít, vzpomeňte v tento den alespoň symbolicky. Naše včely přece stojí za to, aby i ony přežily nelehkou dobu.

Za všechny včelaře okresu České Budějovice Miroslav J e l í n e k