Léčivo pro letní ošetření

Léčivo pro letní ošetření bylo objednáno. Formidol-81 dle sdělení Výzkumného ústavu včelařského zatím nebude z technických důvodů distribuován. Výdej léčiva bude uskutečněn 28.5. 2020. Místo výdeje ŠINDLOVY DVORY č. 87 – garáž př. Durčanského. Finanční úhrada léčiva bude pouze p ř e v o d e m. Vzhledem k mimořádné situaci si jednotlivé ZO domluví časy odběru s výdejcem léčiva př. Josefem Durčanským, tel. 777 257 417. Při výdeji léčiva budou vybraným ZO vydány průkazy delegáta Okresní konference, která se uskuteční 20.6. 2020.

20.květen – Celosvětový den včel

Dne 20.května si připomínáme CELOSVĚTOVÝ DEN VČEL. Stalo se tak na základě usnesení ministrů zemědělství Rakouska, České republiky, Maďarska, Francie, Černé Hory, Srbska a Slovinska ze dne 12. března 2016, které se konalo v CELJE-Slovinsko. Organizací spojených národů byl pak 20.květen vyhlášen Světovým dnem včel.

Důležité upozornění

U P O Z O R N Ě N Í

Zákaz konání spolkových akcí s účastí nad 30 osob

Vážení přátelé, jistě jste již zaznamenali z médií, že vláda vyhlásila na 30 dnů kvůli výskytu koronaviru nouzový stav na území celé republiky. Důvodem je ohrožení zdraví obyvatel.

Jedním z opatření je od 6:00 hodin 13.3. zákaz konání akcí s účastí přesahující 30 lidí a to až do odvolání. Opatření se vztahuje na kulturní, náboženské, sportovní, spolkové a další akce. Snížením hranice počtu účastníků akce jsou tak dotčeny i naše organizační jednotky.

Základní organizace, které nestihly uskutečnit do této doby výroční členské schůze a je u nich nebezpečí, že by počet účastníků jednání přesáhl povolenou hranici, musí schůze odložit. Totéž platí pro konání okresních konferencí, vzdělávacích a dalších akcí našich organizačních jednotek.

Žádáme všechny funkcionáře, aby zajistili dodržování výše uvedených omezení plynoucích z vyhlášeného nouzového stavu.

Situace se může dále měnit a zpřísňovat. O případných dalších opatřeních budeme informovat.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Jarmila Machová