Důležité upozornění

U P O Z O R N Ě N Í

Zákaz konání spolkových akcí s účastí nad 30 osob

Vážení přátelé, jistě jste již zaznamenali z médií, že vláda vyhlásila na 30 dnů kvůli výskytu koronaviru nouzový stav na území celé republiky. Důvodem je ohrožení zdraví obyvatel.

Jedním z opatření je od 6:00 hodin 13.3. zákaz konání akcí s účastí přesahující 30 lidí a to až do odvolání. Opatření se vztahuje na kulturní, náboženské, sportovní, spolkové a další akce. Snížením hranice počtu účastníků akce jsou tak dotčeny i naše organizační jednotky.

Základní organizace, které nestihly uskutečnit do této doby výroční členské schůze a je u nich nebezpečí, že by počet účastníků jednání přesáhl povolenou hranici, musí schůze odložit. Totéž platí pro konání okresních konferencí, vzdělávacích a dalších akcí našich organizačních jednotek.

Žádáme všechny funkcionáře, aby zajistili dodržování výše uvedených omezení plynoucích z vyhlášeného nouzového stavu.

Situace se může dále měnit a zpřísňovat. O případných dalších opatřeních budeme informovat.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Jarmila Machová