Objednávka léčiva

V souladu s Usnesením OV a zástupců ZO ze dne 3.3. 2020 byl stanoven termín objednávky léčiva pro letní ošetření. Objednávku realizujte prostřednictvím CISu a to nejpozději do 30.4. 2020. Na pozdější objednávky nebude brán zřetel. Eventuelní dotazy, nebo nejasnosti řešte s př. Danou OTTOVOU