Včelkohraní Borek 2015

Základní organizace Českého svazu včelařů Borek a KRC Petrklíč uspořádali pro děti, jejich rodiny a další přátele VČELKOHRANÍ.

V roce 2015 se akce účastnilo 103 dětí spolu s rodiči, kteří využily pěkného počasí k procházce po boreckém lese.
Další ročník akce Včelkohraní se uskuteční v roce 2016, pravděpodobně v jarních měsících.

ZOO Ohrada Hluboká

Každoročně se OO ČSV prezentuje na dětském dnu v ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou svou účastí s ukázkovým úlem s fotoplásty, na nichž jsou vyobrazeny všechny fáze chování včelstva. Vzájemná spolupráce s vedením ZOO je již dlouhodobě velmi příjemná a zájem o účast včelařů na této akci stále trvá. Účast rodičů s dětmi a návštěvníků ZOO na včelařském informačním stanovišti je každým rokem vysoká a zájem o život včel a včelí produkty přispívá k povědomí o důležitosti včel v přírodě, o účelné práci včelařů a o produktech včel, zejména medu.

Ambroziánské koštování medoviny v Mladošovicích 2014

Sedmého prosince si včelaři připomínají svátek sv. Ambrože – patrona a ochránce. Přátelé včelaři ze Včelařského spolku pro Mladošovice a okolí letos již počtvrté svůj svátek oslavili tentokrát ve spolupráci s Obecním úřadem v Mladošovicích.
Program oslavy byl koncipován tak, aby uspokojil co nejširší spektrum návštěvníků. Jak už samotný název akce napovídá, koštovala se především letošní medovina. K zakousnutí byly nabídnuty medové perníčky a kdo nemusí tolik sladké mohl ochutnat domácí zelňáčky vylepšené vepřovými škvarky. Podle výrazu v tvářích koštujících se dá celkem s jistotou říci, že jak medovinka, tak i zákusky velice chutnaly. Konečně to byl také cíl předchozího snažení paní Milušky Pernické, která vše s láskou a pečlivostí připravila a sama také nabídla. Samozřejmě, že nezůstalo jen u medoviny, návštěvníci měli možnost zakoupit si domů med, medovinu, propolisovou tinkturu a další výrobky ze včelích produktů. Hlavně o med byl velký zájem a tak se prodal všechen, který byl v nabídce. Prodávali se také ale i krásné adventní svícny, které vlastnoručně vyrobily sestry Vondrákovy, kde tradice včelařství a rukodělných prací má své hluboké kořeny. A ani ty se dlouho neohřály na stánku, velice rychle si našly místo k novým majitelům. Ke koupi byly také dekorativní výrobky z korálků s vánoční tématikou. Ty svými šikovnými rukami připravila paní Jiřina Strouhová z Kojákovic. Zrovna tak jako sestrám Vondrákovým, tak i paní Strouhové patří poděkování od našich včelařů.
A nebylo to jen o medovině a medu, prodávaly se také knihy určené především našim dětem od spisovatele a také včelaře, přítele Jana Lebedy z malé jihočeské obce Mláka. Pana Lebeda přijal naše pozvání, spolu s manželkou k nám přijeli a v Obecní knihovně se pak uskutečnil prodej knih a autogramiáda.
Je pravdou, že počasí nám příliš nepřálo, od samého začátku až do skončení slavnosti mrholilo, ale nic nám to neubralo na dobré náladě v čase adventu. Zvláště pak, když započal koncert hudebníků souboru „Žestědvěstě“ z nedalekých Českých Budějovic. Jedním slovem krásný umělecký zážitek, profesionální hudebníci – profesionální výkon. Vánoční koledy v jejich podání se lehce nesly od Obecního úřadu a přítomných posluchačů až do těch nejvzálenějších koutů vesnice. Účastníci koncertu jejich výkon také náležitě ocenili potleskem. V samotném závěru vystoupení hudebníků jim poděkoval předseda včelařského spolku přítel Miroslav Jelínek a starosta obce pan Miroslav Leština za jejich vystoupení a oba vyjádřili přání, aby se podobný koncert uskutčnil i v roce 2015.
Po koncertě pokračoval volně další program jehož vyvrcholením byla mše svatá. Pan farář P. Ivo Prokop, mimo jiné čestný člen našeho spolku se se svým doprovodem nejprve poklonil u sochy sv. Ambrože a poté byl za jeho asistence slavnostně přenesen spolkový prapor do kostela sv. Bartoloměje. Pan farář ve své promluvě zmínil sounáležitost včelího společenství, která je dobrým příkladem i pro nás prosté lidi. Požehnal našim včelám a včelařům úspěšný a klidný příští rok 2015.
A tak jsme už po čtvrté společně oslavili svátek sv. Ambrože našeho patrona a ochránce. Včelaři našeho spolku mu děkují za jeho ochranu a doufají, že jim bude nápomocen i časech následujících.
V samotném závěru chci poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh Ambroziánského koštování medoviny, zekména pak příteli Štěpánu Hanzalovi a Milušce Pernické za jejich obětavou a nezištnou pomoc a práci, kterou odvedli. Děkuji také Obecnímu úřadu v Mladošovicích, starostovi panu Miroslavu Leštinovi a paní Haně Filásové za organizační pomoc hlavně s kompletním zajištěním již zmiňovaného koncertu. Děkuji příteli Janu Lebedovi za krásné knihy, které píše pro naše nejmenší. Děkuji za účast příteli ing. Petru Stiborovi členu Republikového výboru ČSV a přítelkyni Daně Ottové osvětové referentce OV ČSV v Českých Budějovicích. Velký dík patří panu faráři P. Ivo Prokopovi za vynikající spolupráci a za krásná slova věnovaná na adresu včel a včelařů. Konečně poděkování patří také všem těm, kteří si našli čas, cestu a navštívili naši oslavu. Snad mohu říci, že jsme své poslání a cíle společnými silami splnili.
Čtvrtý ročník Ambroziánského koštování skončil, ať žije ročník pátý

Ing. Miroslav Jelínek
předseda spolku

Podzimní Hobby České Budějovice

Každoročně Okresní organizace Českého svazu včelařů připravuje účast na výstavě HOBBY, v obou termínech, jarním i podzimním. Včelařský stánek nemá komerční charakter. Pro každý den výstavy je zajištěna účast zkušených včelařů, kteří jsou ochotni podávat zájemcům odborné i běžné informace. Snahou včelařů je prezentovat široké veřejnosti jihočeské včelařství a propagovat kvalitní včelí produkty.

Podzimní Hobby 2011

Vážení přátelé včelaři.

Výstava Hobby-podzim 2011 proběhla v duchu propagace chovu včel, medu a ostatních vč. výrobků. Dokonce i počasí celkem přálo, přestože v noci mrazík potáhl celou krajinu jinovatkou.

Je pravda, že včelařská expozice byla umístněna v dosti zastrčeném zákoutí pavilonu H. V tomto pavilonu bylo možné shlédnout nabídku:

  • př.Plevy – Kosmetika se včelími produkty.
  • Nerez. medomety Maďarské firmy za přijatelné ceny.
  • Včelařské potřeby od společnosti nástavkových včelařů.
  • Ochutnávky a prodej medoviny, medových vín od různých výrobců.

Kdo neměl zájem nic kupovat, měl možnost navštívit pav.B1 – (sousedící vedle pav.H), kde probíhalo každý den povídaní s ,,Receptářem“ opět o včelách, medu, použití medu v kuchyni. Mnoho přednášek seznámilo i ostatní veřejnost se životem včel a vše co s chovem souvisí. Zde se konala i soutěž ,,Receptáře“ s Přemkem Podlahou o ceny – jednoduché otázky pro včelaře.

Neméně poutavá a velice zajímavá přednáška MUDr. Jiřího Brožka proběhla v pav.Z. Jen škoda, že návštěvnost byla malá, přestože přednášky proběhly v dopoledním i odpoledním čase. Určitě by si každý včelař víc vážil, včeliček, produktů a jejich léčebných účinků po vyslechnutí této přednášky.

Nabídku vstupenek za poloviční cenu pro včelaře a jejich přátelé mnoho z vás nevyužilo, Věčná škoda!!! Každý z nás si mohl vybrat z široké nabídky, jen se trochu víc zajímat a občas navštívit naše webové stránky a předávat informace těm, kteří přístup na web nemají.

osvětový referent OO ČSV Č.Budějovice; př.Ottová Dana