Přehled o majetku……..

Český svaz včelařů Praha zaslal Okresní organizaci tabulku s přehledem, jak jednotlivé ZO našeho okresu mají splněn úkol vykazování „Přehledu o majetku a závazcích ZO„. Ty ZO, které jsou ve skluzu a úkoly nemají splněny (bohužel je jich většina, jsou červené), nechť tak učiní co nejdříve a to v programu CIS. Kromě toho, že bude přehled vygenerovaný v CISu, je ještě nutné jej vytisknout, orazítkovat, podepsat a v papírové podobě odeslat na: Sekretariát ČSV Praha, Křemecova 8, 115 24 Praha 1. Od 1.1. 2016 je to zákonná povinost každého subjektu zapsaného ve spolkovém rejstříku. Termíny pro zaslání jsou stanoveny vždy do 30.6. za předcházející rok – viz. Oběžník ČSV č.2/2020, čl.IX, Výkazy majetku. Tedy: Přehled za rok 2020 odešlete nejpozději do 30.6. 2021. Tabulka viz. níže výkazy majetku.