Zasedání POV a zástupců ZO

Dne 29.11. 2022 se v prostorách restaurace „U kaštanu“ VČELNÁ uskuteční společné zasedání členů POV a zástupců ZO okresu České Budějovice. Začátek jednání je stanoven na 15,30 HOD. Program jednání je v pozvánce, kterou dostaly všechny ZO v samostatném mailu.