Termíny objednávek léčiva v roce 2023

Vážení přátelé včelaři, od roku 2022 je rozšířena možnost objednávky léčiva o nové druhy. Vše je podrobně popsáno v odkazech pod tímto textem. Termíny jsou pozměněny, viz níže.

Jarní ošetření : do 15.2.

Letní ošetření : do 15.4.

Pozimní ošetření: do 30.6.

Místo výdeje a čas budou vždy upřesněny na tomto webu a mailem.

7.12. svátek sv. Ambrože

Tak jako každoročně i letos si 7.prosince připomeneme svátek našeho patrona a ochránce sv. Ambrože. Mladošovičtí včelaři při této příležitosti organizovali malou slavnost „Ambroziánské koštování medoviny“ spojenou s předvánočním koncertem hudebního uskupení ŽESTĚDVĚSTĚ. Adventní nálada spojená s tímto časem a melodie s tím spojené se pro všechny nesly mladošovickou návsí až k těm nejodlehlejším chalupám. Letošní rok a epidemická situace nám neumožňují něco podobného uskutečnit. Přesto alespoň přijdeme k soše sv. Ambrože, zapálíme svíčku, na chvíli se zastavíme a v tichosti uctíme památku našeho ochránce. Vy, kteří nemáte možnost přijít, vzpomeňte v tento den alespoň symbolicky. Naše včely přece stojí za to, aby i ony přežily nelehkou dobu.

Za všechny včelaře okresu České Budějovice Miroslav J e l í n e k

Významná událost v Kyjově

Dne 15.srpna se v moravském KYJOVĚ uskutečnila významná událost. Město svoji návštěvou poctila mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Slovinské republiky v Praze paní Mag. Tanja STRNIŠA, aby za účasti představitelů města KYJOV a včelařské veřejnosti pokřtila odnož nejstarší vinné révy na světě, kterou kyjovským včelařům a městu KYJOV věnovali mariborští včelaři a město MARIBOR. Z českobudějovického okresu se slavnosti zúčastnili předseda Okresní organizace př. Jozef ZIMEN, místopředeseda ing. Petr STIBOR s manželkou a ing. Miroslav JELÍNEK s manželkou.