7.12. svátek sv. Ambrože

Tak jako každoročně i letos si 7.prosince připomeneme svátek našeho patrona a ochránce sv. Ambrože. Mladošovičtí včelaři při této příležitosti organizovali malou slavnost „Ambroziánské koštování medoviny“ spojenou s předvánočním koncertem hudebního uskupení ŽESTĚDVĚSTĚ. Adventní nálada spojená s tímto časem a melodie s tím spojené se pro všechny nesly mladošovickou návsí až k těm nejodlehlejším chalupám. Letošní rok a epidemická situace nám neumožňují něco podobného uskutečnit. Přesto alespoň přijdeme k soše sv. Ambrože, zapálíme svíčku, na chvíli se zastavíme a v tichosti uctíme památku našeho ochránce. Vy, kteří nemáte možnost přijít, vzpomeňte v tento den alespoň symbolicky. Naše včely přece stojí za to, aby i ony přežily nelehkou dobu.

Za všechny včelaře okresu České Budějovice Miroslav J e l í n e k

Významná událost v Kyjově

Dne 15.srpna se v moravském KYJOVĚ uskutečnila významná událost. Město svoji návštěvou poctila mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Slovinské republiky v Praze paní Mag. Tanja STRNIŠA, aby za účasti představitelů města KYJOV a včelařské veřejnosti pokřtila odnož nejstarší vinné révy na světě, kterou kyjovským včelařům a městu KYJOV věnovali mariborští včelaři a město MARIBOR. Z českobudějovického okresu se slavnosti zúčastnili předseda Okresní organizace př. Jozef ZIMEN, místopředeseda ing. Petr STIBOR s manželkou a ing. Miroslav JELÍNEK s manželkou.

20.květen – Celosvětový den včel

Dne 20.května si připomínáme CELOSVĚTOVÝ DEN VČEL. Stalo se tak na základě usnesení ministrů zemědělství Rakouska, České republiky, Maďarska, Francie, Černé Hory, Srbska a Slovinska ze dne 12. března 2016, které se konalo v CELJE-Slovinsko. Organizací spojených národů byl pak 20.květen vyhlášen Světovým dnem včel.