20.květen – Celosvětový den včel

Malé připomentí

Včelaři mladošovické základní organizace v jubilejním roce 100let republiky  a u příležitosti Celosvětového dne včel zasadili památné lípy a instalovali kámen s pamětní deskou, která trvale připomíná tento den. Níže malé připomenutí této události.