Plenární schůze OV ČSV

Seminář „Organizační zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením na varroázu a mor včelího plodu“, který se uskutečnil ve středu 13.10.2010 od 14.00 hod v restauraci na Borku.

Program semináře:

 1. zahájení
 2. kontrola usnesení z posledního plenárního zasedání OV ČSV
 3. zpráva o činnosti OV ČSV – př. Zimen
 4. seminář na téma „Organizační zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením na varroázu a mor včelího plodu“ – př. Durčanský
 5. vystoupení zástupce Krajské veterinární správy
 6. zhodnocení sledování spadu roztoče varroa destructor v našem okrese – př. Linhart
 7. diskuse
 8. usnesení
 9. závěr
 10. výdej léčiva

Další informace:
Na semináři byly přijímány objednávky na přípravek M-1 pro jarní ošetření nátěrem plodu.

Zápis z jednání pléna OV ČSV České Budějovice

Účast : viz prezentační listina
Řízení schůze : př. Linhart
Návrhová komise : př. Kříž, Pávek, Jelínek

Př.  Linhart: monitoring –  zapojeno jen  27% ZO, což je velmi špatný výsledek (loni36%ZO)

MVDr. Pokorný:  ochr.pásmo Temelín – probíhá vyšetření měli ,10 včelstev=jeden vzorek ,15 včelstev= u kočování, 25včelsev= po 5-ti letech. Množství měli pro vyšetření asi 1 kávová lžička.
Vyzývá k opatrnosti na roje neznámého původu.
Každé podezření je třeba hlásit, nepodceňovat nebezpečí moru včelího plodu

Př. Stibor – roje neznámého původu je třeba podle vyhlášky likvidovat

Př.Durčanský:  Přednáška na téma: „Organizační zabezpečení léčení včel se zvláštním zaměřením na varroázu a mor včelího plodu“

Situace v oblasti moru včelího plodu na Českobudějovicku byla i v minulosti vážná, není třeba ale panikařit. Včelař svým přístupem k ošetřování včelstev může velmi napomoci tomu, aby mor nepropukl. Důležité je mít především kvalitní matky s dobrým čistícím pudem.

Př. Zimen : ohniska moru narůstají, nejhorší je bezsnůškové období. V rámci ČR je asi 380-390 ohnisek. Včelař by měl alespoň jednou měsíčně prohlédnout svá včelstva. Příhraniční oblasti s Rakouskem jsou z tohoto pohledu rizikové.
Země živitelka, Včelpo Obora – nebylo zastoupeno, pouze poslali vzorky výrobků.
Včelařská výstava –  obdobná jako v Ostravě, snaha udělat ji v Českých Budějovicích v rámci podzimní výstavy Hobby 2011
Vyjádřil poděkování všem, kteří se podíleli na  zdárném průběhu výstavy Země živitelka.

Stanovy – změny budou, viz webové stránky, Př.Sciskala – předkládá svůj návrh Stanov

Snaha, aby včelaře zastupoval pracovník ČSV, ne žádné zájmové skupiny, nebo jednotlivci
Zavčelení – 5,5včelstva na 1km2 v ČR,

Př.Padrta – informoval, že ZO Trhové Sviny provede na svoje náklady vyšetření na mor včelího plodu. Ve směsném vzorku nesmí být více jak 25 včelstev. Část finančních nákladů bude hradit ZO a část včelař. V tomto směru bylo jednáno Výzkumným ústavem včelařským v Dole u Libčic.

Př. Stibor – problém v 25-ti členném vzorku. Jak  lokalizovat místo nákazy, aby to mělo nějakou vypovídací hodnotu. Přiklání se k tomu, aby vyšetření bylo zadané KVS České Budějovice.

Př. Ambrož– počítat s tím, že si každý bude muset na vyšetření připlatit, množstevní slevy nebudou


Usnesení

Plenární zasedání OV České Budějovice:

 1. schvaluje :
  • Zprávu OV za upynulé období přednesenou př. Zimenem
 2. bere na vědomí:
  • informaci přednesenou MVDr. Pokorným  o zdravotní situaci včelstev v rámci okresu České Budějovice a plnění úkolů ve vymezených pásmech moru včelího plodu
  • informace přednesené v rámci přednášky př. Durčanským informaci přednesenou př. Linhartem o zapojení ZO do monitoringu  spadu roztoče Varroa destructor (zapojeno pouze 27% ZO)
  • informaci př. Padrty o  rozhodnutí  ZO Trhové Sviny  ve věci plošného vyšetřování vzorků na mor včelího plodu
 3. ukládá :  
  • přítomným funkcionářům projednat v rámci svých ZO možnost připojení se k výzvě ZO Trhové Sviny ve věci plošného vyšetřování  vzorků na mor včelího plodu a informovat své členy o ceně vyšetření  směsných vzorků (cena cca 440Kč za jeden vzorek)