Plenární schůze OV ČSV

Borek 14.prosince 2010  od 15,00 hod.

Účast : viz prezentační listina
Řídící schůze : př. Ing. Josef Linhart

Program :

  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti OV ČSV – př. Zimen
  3. Seminář na téma: Ekonomická a kontrolní činnost občanských sdružení působících v oblasti chovu včel 
  4. Informace k dotacím
  5. Zdravotní situace
  6. Diskuse a závěr

Seminář vedli učitelé včelařství a přednášející odborníci na uvedená témata.